Rapkoloji.tr.gg

Rap Bilimi

Rapkoloji | Rap | Hiphop | Graffiti | Break Dance |

Graffiti

Graffiti, en temel anlamıyla, duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik sözcüğü kökeninden türetilmiştir.

Graffiti, kimi çevrelerce bir sanat dalı olarak kabul edilirken, bir başka bakış açısı da, 
graffitiyi vandalizm olarak değerlendirmektedir.

 

Tarihçesi

Tarihsel olarak graffiti'nin oldukça eski bir geçmişe, mağara duvarlarına çizilen şekiller nedenilye ilkçağ, 4. yüzyıl dönemlerine dayandığı, Pompei'deki duvar yazılarının 
graffiti sayıldığı söylenebilir. Eski Mısır döneminde insanların geçtikleri yerlerdeki
 duvar ve kayalara bıraktıkları çeşitli şekil ve yazılardan oluşan mesajlar, graffitinin 
ilk adımları sayılsa da, gününmüzddeki anlamıyla grafffitinin ana çıkış noktası 1
940'lı II. Dünya Savaşı günlerine denk gelmektedir. Almanya'yı Doğu ve Batı 
şeklinde ikiye bölen Berlin Duvarı'nın her iki yanı protest kişilerce boyanarak, yazı ve sloganlarla bezendi. 1960'lı yıllarda ABD'nde politik grupların görüşlerini 
duyurmak için bu yöntemi tercih etmesi, gençlerden oluşan sokak çetelerinin, kendi denetimleri altındaki alanları belirlemek için duvar yazılarını kullanmasına yol açtı. 
Ardından bağımsız bireyler graffitiyi geliştirdi. Sosyal içerikli iletiler dışında, 
bireysel seçimleri de yansıtmaya başlayan graffitiler giderek renklendi. 
1970'lere gelinirken, bu görsel uygulama, şehir duvarlarından metro duvarlarına
 geçerken, New York'tan ABD'nin hemen hemen tümüne yayıldı.

 

Gelişimi

Dünyanın çeşitli ülkelerinde başta duvarlar olmak üzere uygun olan hemen
 hemen her zemin; graffitiler için uygun yer oluşturuyor, sprey boya, fırça 
gibi çeşitli araçlar devreye girerek, neredeyse beğeni yarışması haline 
dönüştürüldü.Graffitinin genel olarak illegal (yasadışı) bir uygulama olması, 
bu konuda yasa eksiklikleri, tarihsel eserler, özel konutlar dahil, herhangi
 birçok yerin rastgele boyanarak graffiti zemini kabul edilip uygulama yapılması, 
graffitiye bakış açısının ağırlıklı vandalizm olarak kabul edilmesinde rol oynamış,
 uygulayanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Graffitinin bugüne gelmesine
 kadar geçen süreçte, bu konuda Hugo Martinez, Bozo Texino, Taki 183 gibi isimlerin ünlenmesine yol açtı. Graffiti yapanların çok büyük bir çoğunluğu kimliklerini 
gizlemekte ve papo 184, junior 161, cay 161, stitch 171, barbara 62, TAKI 183 gibi takma isimler kullanmaktadırlar. Örnek olarak TAKI 183, 1969 - 1974 yılları arasında 
Washington ve Manhattan'da metro istasyonlarında büyük ün yapmıştır.

Graffiti, kendi gelişimsel sürecini rekabet ortamının da teşvikiyle hızlı yaşamıştır. 
Bu gelişim sonucunda "tag" adı verilen graffiti yazarları imzalarına semboller,
 ilgi çekici resimler eklenmeye başlamış. Bazıları sayısal simgeler, 
bazıları logo vb. şekiller kullanmıştır. Zamanla kullanılan harflerin boyutları 
büyümüş, harflerin içi desenlerle süslenmeye başlanmış, herkes kendi yazım tarzını belirlemiş ve kendine has renkleri kullanmış, hatta durum giderek kaligrafi sanatının bir yansımasına dönüşmüştür.

Graffiti uygulayıcıları, kendilerini sokak ressamı olarak tanımlarlarken, çoğu zaman işi gerektiren maliyetleri kendi ceplerinden ya da sosyal çevrelerini oluşturan dernek, örgüt vb. topluluklardan karşılarlar. "Graffiti" adıyla müzik grupları, albümler vb. oluşumlar gerçekleşmiştir. İran gibi baskıcı yönetim altındaki ülkelerde bile görülen sanat; genellikle barış yanlısı, savaş karşıtı bir eğilim çizmektedir [1]. Günümüz graffitisi, hip hop kültürünün temel unsurlarından biri olmuş, kimliğini açıklamaktan çekinmeyen, bu konuda yasal dernekler, sinema filmleri [2], [3], bilgisayar oyunları [4], web siteleri, grafik bilgisayar programları vb. oluşturanların temsilciliğinde, çeşitli iniş çıkışlarla varlığını sürdürürken, Türkiye'de de Samet Esen, Tunç Dindaş, Cihan Uyar gibi isimler tarafından 
yapılmaktadır.

Tüm dünyada graffiti 1980 sonrası zirve yıllarını yaşamıştır. Bu süreçte ABD'nde toplumsal sorun haline geldiği bir dönem yaşandığında, spray boyalar, satıldığı yerlerde kilit altında tutulup, küçük yaştakilere satışı yapılmamıştır. 1980'li yıllaırn ikinci yarısının s
onlarında düşüş eğilimi göstermişse de 1990'ların ortalarında yeniden y
ükselen bir grafik izler.

 

Graffiticilerin sloganları

  • Graffiti suç değil o bir sanattır
  • Elindeki sadece bir kutu sprey…
  • Biz Sokakların ressamlarıyız
  • Yüreğin asi seslenişinin duvarlara yansıması
  • Hayat Zor,Eğer Öyle Düşünüyorsan
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol